Specjalizacje

Główne obszary specjalizacji:

- prawo
- finanse i bankowość
- marketing
- transport i logistyka
- rybołówstwo i inne

prawo
(m.in. wszelkiego rodzaju umowy stosowane w obrocie cywilno-prawnym; akty notarialne; zaświadczenia, certyfikaty, wnioski i inne dokumenty przedkładane w sądach i organach administracji publicznej; pozwy; memoranda i opinie prawne; raporty o stanie spółki (due diligence))

finanse i bankowość
(m.in. umowy kredytowe; sprawozdania finansowe; opinie, interpretacje i formularze podatkowe; dokumenty księgowe itp.)

marketing
(m.in. strony www; broszury informacyjne i reklamowe; przewodniki dla inwestorów zagranicznych; materiały dla prasy)

transport i logistyka
(m.in. opisy procedur i systemów; materiały informacyjne)

rybołówstwo
(m.in. opisy technik i narzędzi połowowych; metody kontroli połowów; przepisy polskie i unijne dot. połowów i kontroli rybołówstwa)

inne:
technika i technologia, budownictwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, hutnictwo, ekologia i ochrona środowiska, fizjoterapia, gry losowe, sztuka

Szybką i niewiążącą wycenę mogą Państwo uzyskać przy pomocy formularza zapytania lub przesyłając tekst oryginału wraz z informacją na temat języka docelowego i terminu tłumaczenia bezpośrednio na adres:
aarendarska@trans-akcja.pl.